Идораи сиёсати амонатӣ ва қарз

Сардори Идора: Сайдаҳмадов Баҳромҷон Ҷумахонович

Телефон: шаҳрӣ: 6004757,  s_bahrom@sohibcorbank.tj

Ҷонишини сардори Идора: Шамсов Абдусамад холмуродович

Телефон: шаҳри: 6004758, shamsov_a@sohibcorbank.tj

Сардори шӯъбаи депозити: Яхшибаева Ситора Уктамовна

Телефон: шаҳрӣ: 6004759, yakhshibaeva@sohibcorbank.tj

Сардори шӯъбаи таҳлили қарзҳо ва дархости филиалҳо: Ҳоҷиев Шаҳриёр Исломқулович

Телефон: шаҳрӣ: 6004759, hojiev@sohibcorbank.tj